soutok Vltavy a Berounky

typ dokumentace: studie

místo: Praha
 
rozloha: 1,25 ha
 
rok zpracování: 2015
 
zpracovatel: Bc. Vlastimír Jenyš
 
koncept:
 
Tam kde se setkávají řeky, kde jedna řeka zaniká a druhá nabývá na síle, to je odpradávna magické místo. Přichází sem člověk, jenž jej uctívá, obchoduje zde nebo se dokonce usadí, aby zde žil. V roce 1829 po povodních vznikl nový soutok řeky Berounky s Vltavou, ale i zde je možné, prakticky hned na počátku svého zrození, dohledat lidská obydlí a práci s krajinou. Dnes leží soutok stále na svém místě, ale okolní krajina se změnila. Přibylo zde lidských příbytků, zahrad, silnic i polností a soutok tak postupně ztratil svůj ryze přírodní charakter. Toto místo leží na pomezí města a krajiny a toto dilema se nepokrytě vepsalo do tvářnosti místa, jelikož zde není ani jeden princip jasně definován. Ve všech těchto atributech a historických indiciích, spatřuji legitimitu pro tento návrh, jež přiznává dílo lidských rukou. 
 
Návrh revitalizace soutoku řeky Berounky s Vltavou je pojat jako parková úprava a přináší tedy obytnou krajinu. Princip úpravy je v historickém členění území na část rekreační zemědělskou a část ponechanou přírodě a řece. Uměle navýšený pozemek, jenž patřil odjakživa člověku, jasně vymezuji kamenným opevněním a ovocným sadem, kde je možnost pobytu na loukách nebo v novém mobilním objektu s občerstvením. Část patřící řece je bez většího zásahu, tak aby vynikla síla samotného soutoku, a tak jako dnes je pouze dlážděna lomovým kamenem s možností prorůstání vegetace, pouze s několika lavičkami na větrné špičce a s rozhledem do krajiny. Celý koncept je pak ukotven v krajině osou, jež ústí ve vypůjčené dominantě komína bývalého cukrovaru v Modřanech.
 

zpět

Nahoru

atelier zahradní a krajinářské architektury