hřbitov v Noutonicích

typ dokumentace: studie

místo: Noutonice
 
rozloha: 1,5 ha
 
rok zpracování: 2015
 
zpracovatel: Bc. Vlastimír Jenyš
 
koncept:
 
Myšlenka otevřít hřbitov krajině a nestavět nové stěny je zásadním motivem projektu. Jakýkoliv moment, který strávíme na hřbitově, bude provázet široký rozhled do krajiny, který umožní volný nádech a odnese poselství loučení do bezbřehého prostoru. Vzdušnost, subtilita a prázdno je základním tématem, které prochází napříč celým konceptem.  Budeme-li se dívat z krajiny na hřbitov, bude řada sloupovitých stromů směrovat oko pohledu na kostel, jako na myšlenou paralelu mezi nebem a zemí. Vše co se děje na hřbitově bude odkryto, avšak systém opěrné stěny stále odděluje prostor hřbitova od svého okolí změnou výškové úrovně. Je to posvátné místo, kde se ztrácí popel ve větru a zemi, místo navržené jako památník a ten by měl být vidět.
 
Kapacita původního hřbitova není sice naplněna, ale neumožňuje prostorové začlenění současně nejrozšířenějšího pohřbu rozptylem. Hřbitov v Noutonicích je spádovým hřbitovem pro nejbližší obce, a proto je řešena i prostorová náročnost pomocí kolumbária. Aby tento objekt kolumbária nenarušoval svým objemem pohled na kostel nebo naopak pohled ze hřbitova do krajiny, je umístěn pod terén do mělkého zářezu. Dominantním rysem návrhu je pak kompoziční osa,  vedoucí od vstupu přes rozptylové loučky až k obřadišti. Obřadiště je místem, které mohou lidé využít při vlastním pohřbu jako alternativní místo rozloučení a jeho konstrukce je řešena s maximálním důrazem na subtilitu za pomoci zvoleného materiálu skla a kovu.
 

zpět

Nahoru

atelier zahradní a krajinářské architektury