botanická zahrada Praha

typ dokumentace: studie

místo: Praha
 
rozloha: 1 ha
 
rok zpracování: 2015
 
zpracovatel: Bc. Vlastimír Jenyš
 
koncept:
 
Základním rysem nového návrhu předprostoru skleníku Fata Morgany v Botanické zahradě města Prahy byla myšlenka, že  tento předprostor by neměl a ani nemůže konkurovat skleníku po stránce botanické, ale měl by stavbu doplnit. Idea je vyjádřena dvěma prostory, jež jsou si relativně podobné, ale mají inverzní vzájemný vztah. Jestliže je prostor skleníku stavbou, která slouží jako obálka utvářející vhodné klima přírodě a je následkem toho naturalizována do zakřiveného tvaru, pak předprostor skleníku je opakem, kdy přírodní prvky jsou architektonizované. Terén je zachycen opěrnými stěnami, které jsou obložené deskami CorTen. Desky mají oxidovaný povrch v přirozené rezavé barvě, což přináší adekvátní přírodní a zároven moderní řešení pro veřejný prostor jako je tento. 
 
Současná cesta nemá vhodný sklon ani odpočívadla, kde by si mohli oddechnout  staří nebo invalidní lidé. Jestliže pak do předprostoru umisťuji botanickou expozici, je nutné, aby byla přístupná všem lidem bez rozdílu. Z tohoto důvodu byla navržena jedna hlavní cesta, která vede středem expozic. Z hlediska uplatnění expozic, je navržena severoamerická polopoušť jako hlavní atrakce ve středu kompozice, podél které se otáčí cesta, kde významnými botanickými druhy jsou kaktusy a  yuky. Doplňkové expozice, zaujímající většinu plochy předprostoru sestávají z květeny severoamerické stepi složené převážně z travin a bylin, jež mají charakter smíšené bujné vegetace. Cestu pak člení několik odpočinkových ploch s lavičkami.

zpět

Nahoru

atelier zahradní a krajinářské architektury