činnost ateliéru

- zabýváme se zahradně architektonickými návrhy:- jako atelier zpracováváme veškeré formy projektové dokumentace: 

- rádi naše návrhy zrealizujeme, co se týče výsadeb, dále je možné zajistit realizace stavebních prvků formou spolupráce se subdodavateli


Jak vzniká projekt zahrady?

Naše práce začíná úvodní schůzkou, která je bezplatná a nezávazná. Během této schůzky společně probereme všechny Vaše požadavky na řešený prostor, nastíníme možnosti řešení a jejich problematiku, a představíme jak podrobně a jakou formou na projektech pracujeme. 

Jestliže si zakoupíte naše architektonické služby, přijedeme zadaný prostor zaměřit. Součástí zaměřování je i fotografická dokumentace a další variabilní práce, bude-li to požadavkem, např. určíme druhové složení stávající vegetace a ohodnotíme její další perspektivu.

Následně vypracujeme koncepci zahrady, tedy základní ideové řešení a zákazník bude pozván na konzultaci. Tato konzultace je podkladem k dalším úpravám nebo rozpracování konceptu do dalších fází. V základní ceně zahradně-architektonického návrhu ve formě studie jsou dvě konzultace.

Po dokončení studie je možné objednat další naše služby, zejména pak rozpracování studie do podrobnosti prováděcí projektové dokumentace. Vytváříme či zprostředkujeme Vám dokumentaci pro stavební povolení v případě drobných zahradních staveb, dokumentaci na provedení stavby (zahrady) a zajistíme potřebná povolení úřadů. Podrobnosti projektové dokumentace slouží zejména jako podklad pro zhotovitele zahrady.

Realizace zahrady

Jestliže je hotový prováděcí projekt, lze přistoupit k realizaci stavby. Atelier Metaflora nabízí své služby pro realizaci výsadeb. Zhotovení stavebních prvků v zahradě zprostředkujeme jako subdodávku, přičemž atelier Metaflora subdodavatele obstará a bude fungovat jako autorský dozor, který zajistí pokračovaní výstavby podle námi vypracovaného projektu a dodržení náležitostí pracovních postupů a kvality zpracování.  Autorský dozor lze objednat i samostatně.

 

Údržba zahrady

Rádi zajistíme údržbu Vaší zahrady, terasy nebo balkonu, která je vždy stanovována individuálně dle potřeby každého místa.


Podklady pro úvodní schůzku

Pro úvodní schůzku je důležité donést nebo předem zaslat emailem následující podklady, pokud existují (čím víc, tím líp):
- katastrální mapa pozemku
- geodetické zaměření pozemku – polohopis, výškopis
- architektonické výkresy domu/staveb na pozemku (usazení stavby na pozemku, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy), případně fotografie
- inspirační obrázky oblíbeného stylu zahrady

Nahoru

atelier zahradní a krajinářské architektury